top of page

Disclaimer

Dushi Snacks (onderdeel van Club Bommel Zwolle) heet u hartelijk welkom op www.dushisnacks.nl (hierna: Website). Aan de inhoud van onze Website kunnen geen rechten worden ontleend. Dushi Snacks kan de inhoud van de Website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt. 

 

Ondanks de inhoud van onze Website met zorg door ons is samengesteld en je door deze te gebruiken instemt met deze disclaimer, blijft het gebruik van de Website geheel voor eigen risico. Informatie op onze Website (dus ook ons aanbod van diensten & producten EN onze prijzen), kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Foto’s, video’s en eventuele illustraties kunnen afwijken van de werkelijkheid en dienen daardoor alleen gebruikt te worden als ‘een schets/voorbeeld van de werkelijke.’ 

 

Mochten er op onze website toch gegevens ontbreken, fouten of vergissingen staan of informatie die achterhaald is, dan kunnen wij hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Dushi Snacks is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website. Handelingen (dus ook beslissingen en aankopen) die je op basis van onze Website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Dushi Snacks en jou tot stand komen.

 

Ook voor aan onze Website gekoppelde bestanden of voor op onze Website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaart Dushi Snacks geen aansprakelijkheid.

 

Het is niet toegestaan om de inhoud van de Website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. 

Het is derden niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dushi Snacks de Website en/of de inhoud ervan, het ontwerp in de originele vorm of in bewerkte vorm, via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan, en/of te verspreiden. Toestemming kan je altijd via contact@dushisnacks.nl aan ons vragen. 

In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Dushi Snacks of die van onze licentiegevers, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor door ons geleden schade op u te verhalen.

bottom of page